Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu

Rejestr zmian

24 lutego 2020 09:36 (Tomasz Wiśniewski) Zakładki: Rozkłady jazdy: Zmiana treści zakładki.
24 lutego 2020 09:35 (Tomasz Wiśniewski) Zakładki: Rozkłady jazdy: Zmiana treści zakładki.
24 lutego 2020 09:31 (Tomasz Wiśniewski) Statut: Statut SAPO: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 grudnia 2019 13:36 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego w 2020 r.: Dodanie załącznika [5b__skan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2019 10:25 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego w 2020 r.: Dodanie załącznika [5a__skan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2019 10:25 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego w 2020 r.: Dodanie załącznika [5ac__zalacznik_nr_3.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2019 10:24 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego w 2020 r.: Dodanie załącznika [5ab__zalacznik_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2019 10:24 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego w 2020 r.: Dodanie załącznika [5aa__zalacznik_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2019 10:23 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego w 2020 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2019 08:44 (Tomasz Wiśniewski) Zakładki: Rozkłady jazdy: Zmiana treści zakładki.
05 września 2019 07:51 (Tomasz Wiśniewski) Zakładki: Rozkłady jazdy: Zmiana treści zakładki.
05 września 2019 07:49 (Tomasz Wiśniewski) Zakładki: Rozkłady jazdy: Zmiana treści zakładki.
05 września 2019 07:48 (Tomasz Wiśniewski) Zakładki: Rozkłady jazdy: Zmiana treści zakładki.
04 września 2019 13:49 (Tomasz Wiśniewski) Zakładki: Rozkłady jazdy: Zmiana treści zakładki.
04 września 2019 13:49 (Tomasz Wiśniewski) Zakładki: Rozkłady jazdy: Zmiana treści zakładki.
04 września 2019 13:44 (Tomasz Wiśniewski) Zakładki: Rozkłady jazdy: Dodanie nowej zakładki.
26 sierpnia 2019 09:11 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych...: Dodanie załącznika [3g__skan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2019 12:06 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych...: Dodanie załącznika [3c__skan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2019 15:54 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych...: Dodanie załącznika [3a__siwz_bilety_miesieczne_sapo_warlubie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 08:22 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.: Dodanie załącznika [2__planzamowienpublicznychna2019.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 08:22 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:54 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdania finansowe Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:52 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [zestawienie_zmian_w_funduszu_szkoly_podstawowej_im_przyjaciol_borow_t ucholskich_w_lipinkach_sporzadzone_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:52 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_informacji_dodatkowej_sporzadzony_na_dzien_31122018 _r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__zobowiazania_na_dzien_311220 18_r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__przychody_na_dzien_31122018_ r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__naleznosci_na_dzien_31122018 _r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__koszty_na_dzien_31122018_r_s zkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa_szkoly_po dstawowej_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_sporzadzony_na_d zien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [uzupelnienie_do_sprawozdania_bilans_jednostki_budzetowej_sporzadzony_ na_dzien_31122018_r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_ w_lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [rachunek_zyskow_i_strat_wariant_porownawczy_szkoly_podstawowej_im_prz yjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_sporzadzony_na_dzien_31122018_r. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im__przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_str_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im__przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_str_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im__przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_str_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [bilans_szkoly_podstawowej_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach _sporzadzony_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:49 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [arkusz_wzajemnych_rozl_z_tyt_nalezn_i_zobow__wylacz_do_bilansu_sporzn a_dzien_31122018_r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w _lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:49 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [arkusz_wzaj_rozl_z_tyt_przych_i_kosz__wylacz_do_rach_zysku_i_strat_sp orz_na_dzien_31122018_r_szk_podst_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_li pinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:49 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [sp_lipinki__sprawozdanie_finansowe_za_2018_r.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:46 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [zestawienie_zmian_w_funduszu_szkoly_podstawowej_im_jana_pawla_ii_w_wi elkim_komorsku_sporzadzone_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:46 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_informacji_dodatkowej_sporzadzony_na_dzien_31122018 _r_szkola_podstawowa_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__zobowiazania_na_dzien_311220 18_r_szkola_podstawowa_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__koszty_na_dzien_31122018_r_s zkola_podstawowa_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa_szkoly_po dstawowej_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_sporzadzony_na_dzien_311 22018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [uzupelnienie_do_sprawozdania_bilans_jednostki_budzetowej_sporzadzony_ na_dzien_31122018_r_szkola_podstawowa_im_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_ko morsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [rachunek_zyskow_i_strat_wariant_porownawczy_szkoly_podstawowej_im_jan a_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_sporzadzony_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_str_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_str_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:44 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_str_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 8841
Realizacja: IDcom.pl