Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu

Uwaga! Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 do odbioru w SAPO Warlubie od dn. 20.08.2019 r. Wnioski należy składać do dn. 13.09.2019 r.::UWAGA! Wypłaty stypendium szkolnego w Banku w Warlubiu, będa odbywały się w następujących terminach: 30.04., 14.05, 28.05, 11.06., 25.06. Po ostatnim terminie nie będzie już możliwości zwrotu poniesionych wydatków.
Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

13 sierpnia 2019 15:54 (Tomasz Wiśniewski) Przetargi: Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych...: Dodanie załącznika [3a__siwz_bilety_miesieczne_sapo_warlubie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 08:22 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.: Dodanie załącznika [2__planzamowienpublicznychna2019.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 08:22 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:54 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdania finansowe Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:52 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [zestawienie_zmian_w_funduszu_szkoly_podstawowej_im_przyjaciol_borow_t ucholskich_w_lipinkach_sporzadzone_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:52 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_informacji_dodatkowej_sporzadzony_na_dzien_31122018 _r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__zobowiazania_na_dzien_311220 18_r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__przychody_na_dzien_31122018_ r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__naleznosci_na_dzien_31122018 _r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__koszty_na_dzien_31122018_r_s zkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:51 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa_szkoly_po dstawowej_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_sporzadzony_na_d zien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [uzupelnienie_do_sprawozdania_bilans_jednostki_budzetowej_sporzadzony_ na_dzien_31122018_r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_ w_lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [rachunek_zyskow_i_strat_wariant_porownawczy_szkoly_podstawowej_im_prz yjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_sporzadzony_na_dzien_31122018_r. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im__przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_str_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im__przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_str_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im__przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach_str_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:50 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [bilans_szkoly_podstawowej_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_lipinkach _sporzadzony_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:49 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [arkusz_wzajemnych_rozl_z_tyt_nalezn_i_zobow__wylacz_do_bilansu_sporzn a_dzien_31122018_r_szkola_podstawowa_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w _lipinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:49 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [arkusz_wzaj_rozl_z_tyt_przych_i_kosz__wylacz_do_rach_zysku_i_strat_sp orz_na_dzien_31122018_r_szk_podst_im_przyjaciol_borow_tucholskich_w_li pinkach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:49 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich...: Dodanie załącznika [sp_lipinki__sprawozdanie_finansowe_za_2018_r.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:46 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [zestawienie_zmian_w_funduszu_szkoly_podstawowej_im_jana_pawla_ii_w_wi elkim_komorsku_sporzadzone_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:46 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_informacji_dodatkowej_sporzadzony_na_dzien_31122018 _r_szkola_podstawowa_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__zobowiazania_na_dzien_311220 18_r_szkola_podstawowa_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__koszty_na_dzien_31122018_r_s zkola_podstawowa_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa_szkoly_po dstawowej_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_sporzadzony_na_dzien_311 22018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [uzupelnienie_do_sprawozdania_bilans_jednostki_budzetowej_sporzadzony_ na_dzien_31122018_r_szkola_podstawowa_im_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_ko morsku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [rachunek_zyskow_i_strat_wariant_porownawczy_szkoly_podstawowej_im_jan a_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_sporzadzony_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_str_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:45 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_str_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:44 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_szkola_podstawow a_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_str_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:44 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [bilans_szkoly_podstawowej_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku_sporzad zony_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:44 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [arkusz_wzajemnych_rozl_z_tyt_nalezn_i_zobow__wylacz_do_bilansu_sporzn a_dzien_31122018_r_szkola_podstawowa_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komors ku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:44 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [arkusz_wzaj_rozl_z_tyt_przych_i_kosz__wylacz_do_rach_zysku_i_strat_sp orz_na_dzien_31122018_r_szk_podst_im_jana_pawla_ii_w_wielkim_komorsku. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:43 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawa II w Wielkim Komorsku...: Dodanie załącznika [sp_wielki_komorsk__sprawozdanie_finansowe_za_2018_r.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:39 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [zestawienie_zmian_w_funduszu_publicznej_szkoly_podstawowej_im_bronisl awa_malinowskiego_w_warlubiu_sporzadzone_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:39 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_informacji_dodatkowej_sporzadzony_na_dzien_31122018 _r_publiczna_szkola_podstawowa_im_br_malinowskiego_w_warlubiu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:39 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__zobowiazania_na_dzien_311220 18_r_publiczna_szkola_podstawowa_im_br_malinowskiego_w_warlubiu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:38 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__przychody_na_dzien_31122018_ r_publiczna_szkola_podstawowa_im_br_malinowskiego_w_warlubiu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:38 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__naleznosci_na_dzien_31122018 _r_publiczna_szkola_podstawowa_im_br_malinowskiego_w_warlubiu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:38 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [wzajemne_rozliczenia_miedzy_jednostkami__koszty_na_dzien_31122018_r_p ubliczna_szkola_podstawowa_im_br_malinowskiego_w_warlubiu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:37 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [wyciag_z_danych_zawartych_w_zal_informacja_dodatkowa_publicznej_szkol y_podstawowej_im_br_malinowskiego_w_warlubiu_sporzadzony_na_dzien_3112 2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:37 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [uzupelnienie_do_sprawozdania_bilans_jednostki_budzetowej_sporzadzony_ na_dzien_31122018_rpubliczna_szkola_podstawowa_im_br_malinowskiego_w_w arlubiu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:36 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [rachunek_zyskow_i_strat_wariant_porownawczy_publicznej_szkoly_podstaw owej_im_bronislawa_malinowskiego_sporzadzony_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:36 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_publiczna_szkola _podstawowa_im_br_malinowskiego_w_warlubiu_str_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:36 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_publiczna_szkola _podstawowa_im_br_malinowskiego_w_warlubiu_str_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:36 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa_sporzadzona_na_dzien_31122018_r_publiczna_szkola _podstawowa_im_br_malinowskiego_w_warlubiu_str_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:36 (Tomasz Wiśniewski) Komunikaty: Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego...: Dodanie załącznika [bilans_publicznej_szkoly_podstawowej_im_bronislawa_malinowskiego_w_wa rlubiu_sporzadzony_na_dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 7677
Realizacja: IDcom.pl