Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu

Komunikaty zobacz archiwum »

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Warlubiu za 2018 r.

Na podstawie §34 ustęp 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 r. poz. 1911; z 2018 r. poz. 2471) publikujemy sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej Zespołu Szkół w Warlubiu za rok 2018, według załączników.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2019 16:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wiśniewski
Ilość wyświetleń: 89
08 maja 2019 16:32 (Tomasz Wiśniewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:32 (Tomasz Wiśniewski) - Dodanie załącznika [zestawienie_zmian_w_funduszu_zespolu_szkol_w_warlubiu_sporzadzone_na_ dzien_31122018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2019 16:32 (Tomasz Wiśniewski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_informacji_dodatkowej_sporzadzony_na_dzien_31122018 _r_zespol_szkol_w_warlubiu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl